Hệ thống giống gà trong chăn nuôi gia cầm

Hệ thống giống trong chăn nuôi gia cầm thông thường có dạng hình tháp và được phân chia thành 4 cấp.

1. Gà dòng thuần

– Gà dòng thuần hay còn gọi là gà giống thuần, mỗi giống thuần gồm nhiều dòng khác nhau.
– Dòng là sự tập hợp 1 số lượng lớn các cá thể cùng giống có xuất phát từ một con đực hoặc nhóm đực đầu dòng, các cá thể trong cùng dòng có các đặc điểm giống nhau.
– Thông thường mỗi dòng được chọn lọc theo một tính trạng nhất định.
– Việc nuôi giữ các dòng của gà dòng thuần thường đòi hỏi cao về quản lý cho nên chỉ được nuôi ở các cơ sở giống dòng thuần.

2. Gà ông bà

– Gà ông bà được nhân lên từ các đàn dòng thuần, bản chất vẫn là gà dòng thuần nhưng là gà đơn tính biệt (tức là mỗi dòng sẽ lấy chỉ duy nhất con trống hoặc con mái thông qua kiểm tra giới tính lúc một ngày tuổi để làm gà ông bà)

– Thông thường gà ông bà có từ 4 loại bao gồm gà ông bà nội và ông bà ngoại
– Tuỳ thuộc mục đích của sản xuất mà các gà ông bà có đặc tính sản xuất khác nhau.
– Được nuôi tại các cơ sở giống hoặc các cơ sở nhân giống.

3. Gà bố mẹ

– Là con lai 2 máu của gà ông bà tuy nhiên trong nuôi gà bố mẹ người ta chỉ sử dụng gà trống được tạo ra từ ông bà nội và mái được tạo ra từ ông bà ngoại, còn gà mái của ông bà nội và trống của ông bà ngoại thường loại bỏ.

– Thường có khả năng phân biệt trống mái lúc 01 ngày tuổi thông qua tốc độ mọc lông cánh hoặc màu lông. Đây là các tính trạng liên kết với giới tính đã được nghiên cứu để đưa vào các dòng gà nhằm giúp cho công việc phân biệt giới tính gà lúc một ngày tuổi được dễ dàng hơn.

– Gà bố mẹ chỉ có thể nuôi sinh sản để sản xuất gà thương phẩm, không có khả năng nhân lại do đó sau khi loại thải bắt buộc phải nhập lại con giống.
– Được nuôi tại các cơ sở nhân giống, trang trại nuôi gà sinh sản.

4. Gà thương phẩm

– Là con lai (3 hoặc 4 máu) được tạo ra từ các đàn gà bố mẹ, đây là sản phẩm cuối cùng trong hệ thống sản xuất giống. Nó thể hiện ưu thế lai cao nhất trong hệ thống giống do tổ hợp lại được các tính trạng từ các gà ông bà.

– Mục đích duy nhất là nuôi thương phẩm lấy thịt hoặc trứng.
– Không thể dùng làm gà giống (gà sinh sản lấy trứng giống).
– Được nuôi tại các cơ sở, trang trại gà thương phẩm.